آمار بازدید سایت/تا هم اکنون/کشور و شهرها/

۴ بازديد
کشور بازدید کننده نمایش درصد
 ایتالیا ۲ ۳ ۰.۷%
 آرژانتین ۲ ۲ ۰.۷%
 چین ۲ ۲ ۰.۷%
 لهستان ۱ ۳ ۰.۴%
 سوئد ۱ ۲ ۰.۴%
 سنگاپور ۱ ۲ ۰.۴%
 آفریقای جنوبی ۱ ۲ ۰.۴%
 ترکیه ۱ ۱ ۰.۴%
 اسرائیل ۱ ۱ ۰.۴%
 costa rica ۱ ۱ ۰.۴%
 سوئیس ۱ ۱ ۰.۴%
 برزیل ۱ ۱ ۰.۴%
شهر بازدید کننده نمایش درصد
 کرج ۱ ۲۲ ۱.۴%
شهر بازدید کننده نمایش درصد
 مشهد ۱۸ ۵۷۰ ۲۵.۴%
 Quchan ۱۲ ۱۲ ۱۶.۹%
 Firuzabad ۱۱ ۱۱ ۱۵.۵%
 Bijar ۷ ۷ ۹.۹%
 Malard ۷ ۷ ۹.۹%
 Istgah-e Garmsar ۵ ۵ ۷.۰%
 Saqqez ۳ ۳ ۴.۲%
 Rasht ۳ ۳ ۴.۲%
 تهران ۱ ۸۸ ۱.۴%
 شیراز ۱ ۱ ۱.۴%
 اصفهان ۱ ۳ ۱.۴%
 Ilam ۱ ۱ ۱.۴%
کشور بازدید کننده نمایش درصد
 دانمارک ۱ ۳ ۰.۴%
 استونی ۱ ۲ ۰.۴%
 لیتوانی ۱ ۱ ۰.۴%
 کنیا ۱ ۱ ۰.۴%
 ایرلند ۱ ۶ ۰.۴%
 مولدووا ۱ ۳ ۰.۴%
کشور بازدید کننده نمایش درصد
 آمریکا ۱۳۰ ۶۹۸ ۴۵.۹%
 ایران ۷۵ ۷۳۳ ۲۶.۵%
 آلمان ۱۳ ۳۱۸ ۴.۶%
 روسیه ۱۲ ۲۶ ۴.۲%
 هلند ۷ ۱۱ ۲.۵%
 اوکراین ۵ ۹ ۱.۸%
 استرالیا ۵ ۱۰ ۱.۸%
 فرانسه ۴ ۶ ۱.۴%
 کانادا ۳ ۶ ۱.۱%
 انگلیس ۳ ۶ ۱.۱%
 ازبکستان ۳ ۵ ۱.۱%
 جمهوری چک ۲ ۴ ۰.۷%

حافظ شیرازی

۰ بازديد

حافظ شیرازی

روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر

پیش شمع آتش پروا نه به جان گو درگیر

در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ

بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر

ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش

در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر

چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک

آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر

در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص

ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر

صوف برکش ز سر و باده صافی درکش

سیم درباز و به زر سیمبری در بر گیر

دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش

بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر

میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش

بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر

رفته گیر از برم وز آتش و آب دل و چشم

گونه‌ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را

که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر

قرآن کریم-سوره ی توبه

۰ بازديد
با سران کفر بجنگید.چرا که آنها پای بند سوگندها نیستند.باشد که از پیمان شکنی باز ایستند.
چرا با گروهی که پیمان های خود را شکستند و در بیرون راندن رسول خدا کوشیدند نمی جنگید در حالی که آنها بودند که اول بار جنگ را با شما آغاز کردند آیا از آنها می ترسید؟ اگر مومنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید.با آنها بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان کند و خوارشان سازد و شما را بر آنها نصرت دهد و دل های مومنان را آرام بخشد.
و خشم دل هایشان را ببرد و خدا بر هر که بخواهد به رحمت باز می گردد و خداوند دانای حکیم است.
آیا پنداشته اید که بدون امتحان به حال خود رها می شوید در حالی که خدا هنوز معلوم نداشته است؟ و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.مشرکان که شاهد کفر خویشند حق ندارند مسجدهای خدا را آباد کنند آنها اعمالشان باطل است و در آتش جاودانند.مساجد خدا را تنها کسی آباد کند که به خدا و روز واپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده است.پس امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند.
آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند نزد خدا منزلتی والاتر دارند و هم آنان کامروایانند.

قرآن کریم-سوره ی توبه

۰ بازديد
پس مبادا اموال و اولاد آنها تو را به شگفت آورد!جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا با اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر برآید.
و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار میدهند و میگویند او سراپا گوش است. بگو او سخن شنو خوبی برای شماست هم به خدا ایمان دارد و هم مومنان را باور دارد و برای کسانی از شما که ایمان آوردند رحمتی است و کسانی که رسول خدا را می آزارند برایشان عذابی دردناک است.
اگر از گروهی از شما بگذریم گروهی دیگر را عذاب خواهیم کرد چرا که آنان تبهکار بودند.

قرآن کریم-سوره ی نساء

۰ بازديد
و خدا را بندگی کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و به خویشان،یتیمان،درماندگان،همسایه ی نزدیک،همسایه ی دور ،دوست همنشین،در راه مانده و بردگان خود نیکی کنید.همانا خداوند کسی را که خودبین و فخر فروش باشد دوست ندارد.
همان کسانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل وا میدارند و آنچه را خدا از فضل خویش بدانها ارزانی داشته پنهان می کنند و برای کافران عذابی خفت بار آماده کرده ایم.

قرآن کریم-سوره ی انفال

۰ بازديد
آنگاه که شما در ناحیه ی نزدیک تر مدینه بودید و آنها دورتر و کاروان تجاری پایین تر از شما بود و اگر شما با یکدیگر وعده ی جنگ گذاشته بودید قطعا درباره ی قرار جنگ به خاطر کثرت دشمن اختلاف می کردید اما خداوند بر آن بود تا کاری را که می بایست انجام گیرد به پیان برد تا هر که گمراه می شود از روی حجت گمراه شود و هر که هدایت می شود از روی حجت هدایت شود همانا خداوند شنوای داناست.
یاد کن آنگاه که خداوند تعداد آنان را در خوابت به تو اندک نشان میداد.و اگر شمارشان را بسیار نشان می داد مسلما سست می شدید و حتما در کار جنگ منازعه می کردید ولی خدا شما را به سلامت داشت چرا که او به راز دل ها آگاه است.
و آنگاه در هنگامی که با هم رو به رو شدید آنها را در چشم شما کم نشان داد و شما را نیز در چشم آنها کم مینمود که جنگ اتفاق افتاد تا خداوند کاری را که باید انجام گیرد به پایان برد و دشمن شکست بخورد و کارها به خداوند بازگردانده می شود.
ای کسانی که ایمان آورده اید!چون با گروهی از دشمن رویارو شدید پایداری کنید و خداوند را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید.و از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و هیبت شما از بین برود،و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است.

قرآن کریم-سوره ی اعراف

۰ بازديد

گفت اگر راست میگویی که معجزه ای آورده ای آنرا بیاور

پس عصای خویش بیفکند که در دم اژدهایی واقعی شد
و دست خود از گریبان بر آورد که ناگاه برای ناظران تابان شد.
سران قوم فرعون گفتند به راستی این جادوگری ماهر است.
میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند اینک چه رای می دهید؟
گفتند کار او و برادرش را به تاخیر انداز و ماموران جمع آوری را به شهرها بفرست تا هر چه ساحر ماهر است نزد تو آورند.
جادوگران به حضور فرعون آمدند گفتند اگر ما غالب شدیم آیا به راستی مزدی خواهیم داشت؟
گفت آری البته شما از مقربان خواهید شد.
گفتند ای موسی!تو اول می افکنی یا ما بیفکنیم؟
گفت شما بیفکنید.و چون افکندند مردم را چشم بندی کردند و به هراس انداختند و سحر بزرگی آوردند.
و به موسی وحی کردیم که عصای خویش بیفکن .
پس همان دم ساخته های آنها را یک به یک می بلعید.
پس حقیقت جاافتاد و کاری که میکردند برباد رفت.
اینجا بود که شکست خوردند و با خواری برگشتند.
وساحران بی اختیار به سجده افتادند.
گفتند-ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم.
به پروردگار موسی و هارون.
فرعون گفت پیش از آن که به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ این حتما توطئه ای است که در شهر به راه انداخته اید تا ساکنانش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست.
حتما و یقینا دست ها و پاهایتان را چپ و راست قطع میکنم آن گاه شما را جملگی به دار میزنم.
گفتند باکی نیست ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم.
و تو از ما انتقام نمیگیری مگر برای این که ما به آیات پروردگارمان وقتی برای ما آمد ایمان آوردیم.بارالها بر ما صبوری ببار و ما را مسلمان بمیران.
سران قوم فرعون گفتند آیا موسی و قوم او را وامینهی که در این زمین فساد کنند و تو و خدایانت را واگذارد؟ گفت به زودی پسرانشان را میکشیم و زنانشان را زنده میگذاریم که بی تردید ما بر آنان تسلط داریم.
موسی به قوم خود گفت از خدا مدد بجویید و استقامت ورزید که زمین از آن خداست،آنرا به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث میدهد.و فرجام نیکو از آن پرهیزگاران است.
گفتند پیش از آنکه سوی ما بیایی و بعد از آنکه آمده ای همواره آزار شده ایم موسی گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در این سرزمین جانشین آنان گرداند تا ببیند چگونه عمل می کنید.
و به راستی فرعونیان را به خشک سالی و کمبود محصولات دچار کردیم تا به خود آیند.
و چون ناز نعمت به آنها می رسید می گفتند این حق ماست و چون گزندی به ایشان می رسید به موسی و پیروان او فال بد میزدند آگاه باش بخت بد آنها نزد خداست ولی اکثرشان نمی فهمند.
و گفتند هرگاه که معجزه ای برای ما بیاوری تا با آن سحرمان کنی ما به تو ایمان نخواهیم آورد.
پس طوفان و ملخ و شپش و قورباغه ها و خون را که معجزاتی از هم جدا بودند برایشان فرستادیم باز هم سرکشی کردند و قومی بزهکار بودند.
و همین که عذاب بر آنها فرود آمد گفتند ای موسی پروردگار خویش را بدان عهدی که با تو دارد برای ما بخوان که اگر عذاب را از ما برداری قطعا به تو ایمان می آوریم و حتما بنی اسرائیل را با تو می فرستیم.
اما هنگامی که عذاب را پیش از موعودی که باید به آن می رسیدند از آنها بر می داشتیم باز هم پیمان خود می شکستند.
پس ما هم از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غفلت می ورزیدند.
و آن گروهی را که تضعیف می شدند وارث مشرق ها و مغرب های آن سرزمین نمودیم که در آن برکت نهاده بودیم و وعده ی نیک پروردگار تو در حق بنی اسرائیل به پاس صبوریشان تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او می ساختند و آنچه را بر می افراشتند ویران کردیم.و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. آنان به قومی رسیدند که به پرستش بت هایی که داشتند روی آورده بودند گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی بساز چونان که آنها معبودهایی دارند گفت به راستی شما قومی هستید که نادانی می کنید.
بی تردید اینها محکوم به هلاکند و آنچه می کرده اند تباه است.
گفت آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم در صورتی که او شما را بر عالمیان برتری داد؟
و فراموش نکنید آنگاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم.آنها شما را عذاب سختی می کردند پسرانتان را میکشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این گرفتاری ها امتحان بزرگی از پروردگارتان بود.
و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و با ده شب دیگر آنرا کامل نمودیم،پس میقات پروردگارشان در چهل به سر آمد و موسی به برادرش هارون گفت میان قوم من نایب من باش و به اصلاح کارشان بپرداز و طریق مفسدان را پیروی مکن.
و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت هرگز مرا نخواهی دید لیکن به این کوه بنگر پس اگر در جایش بر قرار ماند مرا خواهی دید، سپس همین که پروردگار او بر کوه تجلی کرد،آنرا متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت منزهی تو ،به سوی تو بازگشتم و من نخستین مومن هستم.

حافظ شیرازی

۱ بازديد

حافظ شیرازی

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

سر مرا بجز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم

که تیغ ما بجز از ناله‌ای و آهی نیست

چرا ز کوی خرابات روی برتابم

کز این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

غلام نرگس جماش آن سهی سروم

که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن

که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست

چنین که از همه سو دام راه می‌بینم

به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

خزینه دل حافظ به زلف و خال مده

که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست

فیلمبردار-حسام الدین شفیعیان،با دعای عهد با صدای محسن فرهمند

۰ بازديد

تب هجران با صدای صابر خراسانی با موضوع انتظار و امام زمان عجل الله تعالی فرجه

۰ بازديد